Bestuur Stichting de Houthuizer Molen

Dagelijks Bestuur:

Piet Coenders (Houthuizen), voorzitter
Hem Clevis, vice-voorzitter
Ton Verstraelen, secretaris/penningm.
Mark Coenders, lid

Algemeen Bestuur:

Roel Breukers
Hay Clevers
Piet Janssen
Mariet Kessels
Albert Ramakers