AMBACHT op lijst UNESCO

 

Het molenaarsambacht krijgt internationale erkenning.
Sedert eind 2017 is het opgenomen 
op de "Representatieve
Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de UNESCO. 

Vanaf de negentiende eeuw zijn vanwege economische
ontwikkelingen veel molens tot stilstand 
gekomen.
Daarmee ging veel kennis van het werken met molens
verloren en dreigde het 
ambacht van de molenaar uit te sterven.
Momenteel laten in Nederland vijftig beroeps- 
en honderden
vrijwillige molenaars de wind- en watermolens draaien en
zetten zich in om 
kennis en vaardigheden levend te houden
en met het publiek te delen. Daarmee worden 
tradities,
gebruiken en ambachten, als immaterieel erfgoed, beschermd
en doorgegeven aan 
volgende generaties.