Forse bijdrage uit het Rabo Jubileumfonds


Met een forse sponsorbijdrage van € 45.000.- uit het Rabo Jubileumfonds is de herbouw van de Houthuizer Molen weer een stap dichterbij de realisatie gekomen. Het bestuur van stichting de Houthuizer Molen heeft met grote erkentelijkheid deze sponsorbijdrage van de Rabobank aanvaard en de Rabo toegevoegd aan de lijst van sponsors. Opnieuw een grote blijk van ondersteuning voor het initiatief tot herbouw van de molen, waaraan ook de Dorpsraad van Lottum een belangrijk aandeel had.