€ 250.000.-

€ 250.000.- voor de molen

Het College van Gedeputeerde Staten heeft recent besloten om, op advies van de Stuurgroep CERES, een Europese subsidie van maximaal € 250.000 toe te kennen voor de herbouw van de Houthuizer Molen.

Gedeputeerde Staten zijn van mening dat het project Houthuizer Molen bijdraagt aan de ontwikkeling en structurele aanpassing van de regio Noord Limburg. Dit vooral, zo oordeelt GS, doordat met het project een authentiek landmark in ere wordt hersteld en kan gaan fungeren als nieuwe kleinschalige toeristische trekpleister voor het gebied.

Met deze toezegging van GS komt de realisatie van de herbouw weer een grote stap dichterbij

 eu logo