Subsidie EU en bijdrage Limburgs Landschap

Het College van Gedeputeerde Staten heeft positief beschikt op onze aanvraag om een subsidie voor fase 2 van de herbouw toe te kennen. Uit het Europese CERES-programma werd een EFRO-investeringssubsidie toegekend van maximaal € 59.360,-
De Stichting het Limburgs Landschap heeft in dat kader een bijdrage toegezegd van maximaal € 30.000,-
De bijdragen zijn een welkome aanvulling op de eerder ter beschikking gestelde bijdragen van EU ( € 250.000.-) en Het Limburgs Landschap ( € 100.000,-). Met de bijdragen fase 2 kan een deel van de afronding van de herbouw, de inrichting van het molenterrein, infocentrum en tentoonstelling worden gefinancierd.